นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ร่วมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีผู้บริหารวิทยาลัย ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ภาพ / ประชาสัมพันธ์ วท.ยะลา
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.