ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน สำหรับการจัดตั้งสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โดย รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู กรรมการสภาสถาบัน ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบัน และนายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน ลงพื้นที่รังวัดที่ดิน สำหรับการจัดตั้งสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.