ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) : Innovation in Waste to Energy”

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) : Innovation in Waste to Energy” โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย ดร.ปรีชา เวชศสาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้แทนวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการ โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดโครงการ “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ) : Innovation in Waste to Energy” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโอเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ศักยภาพการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และได้นำเสนอผลงานให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
🤵‍♂️PR ↬ งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th