พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) และ ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ขอบคุณ วอศ.ธนบุรี ในการสนับสนุนการถ่ายภาพ
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
โทร. 074-212515