ประชุมคณะทำงานแผนงบประมาณฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมคณะทำงานแผนงบประมาณฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564-2567 และแผนปฏิบัติราชการภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
PR ↬ งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ : www.ives3.ac.th