บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) มอบลวดเชื่อม แบรนด์เอเวอเรสต์ ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) มอบลวดเชื่อม แบรนด์เอเวอเรสต์ ขนาด 2.60 x 350 มม. ให้กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) จำนวน 54 ลัง
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นตัวแทนผู้บริหาร รับมอบลวดเชื่อมเอเวอเรสต์ ขนาด 2.60 x 350 มม. เพื่อใช้ประกอบการศึกษาให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ที่เปิดสอนในสาขาวิชาเชื่อมโลหะ จำนวน 6 วิทยาลัย ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 21 ลัง
2. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จำนวน 8 ลัง
3. วิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 5 ลัง
4. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี จำนวน 5 ลัง
5. วิทยาลัยเทคนิคยะลา จำนวน 10 ลัง
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน 5 ลัง
ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอขอบพระคุณ บริษัท 2เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ในการให้การสนับสนุนเพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาต่อไป
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โทรศัพท์ 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ www.ives3.ac.th
Line : @ives.3 (มี @ ด้วยครับ)