เข้าคารวะนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าคารวะนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำบริบทของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และประสานงานขอความร่วมมือเครื่องจักรในการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ” ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจเข้ารับการศึกษาสายอาชีพในอนาคต
งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โทร. 074-212515 , 074-212517
เว็บไซต์ www.ives3.ac.th