เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 4 ชั้น

ประการศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 4 ชั้น  [ดาวน์โหลดเอกสาร]

About Post Author