ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โดยมี ดร. ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และผู้รับผิดชอบนวัตกรรมของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมสู่ชมชน ให้ตรงกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517