สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นตัวแทนกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517