การประชุมหารือแนวทางการสรรหาข้าราชการครู ตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทนักวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ในตำแหน่งที่เหลืออยู่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการสรรหาข้าราชการครู ตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทนักวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษา ในตำแหน่งที่เหลืออยู่ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517