ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3/2564 สำหรับงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 4 ชั้น ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (ประธานกรรมการตรวจรับ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาการเปรียบเทียบราคาเสาเข็มที่ปรับตามผลการทดสอบ สำหรับงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 4 ชั้น ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 หมู่ที่ 2 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517