ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online Meeting)

ผ่าน Meet  https://meet.google.com/ddf-txcq-zqx

ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517