ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ดำเนินการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ และห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
                     ได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งให้โอวาท แก่ว่าที่บัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
                     ทั้งนี้ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งแจ้งหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต แจ้งรายละเอียดการเตรียมความพร้อมและพิธีการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
ในการนี้ กรรมการชมรมศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และนายฤทธิเกียรติ หะยีวามิส นายกองค์การนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษากับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
โทรศัพท์ : 074-212515 , 074-212517