ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3 ) ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Online Meeting) มีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 285 คน
โดยมี นายประเสิรฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา และกล่าวให้ข้อคิดในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ผ่านระบบออนไลน์)
ในการนี้ ดร. ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ (ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ) แนะนำคณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ และแนะนำการเตรียมพร้อมการเรียนภาษาอังกฤษในโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งชี้แจงในเรื่องของระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และนายนันทชัย ทองเกียรติ ผู้แทนจากสถานประกอบการ ให้คำแนะนำการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในระดับปริญญาตรี
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)