ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักฯ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักฯ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันฯให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมการประชุมกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 6/2564 (ในวันพรุ่งนี้)
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)