ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal)

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal) เพื่อหารือและพิจารณารูปแบบ และรายละเอียดของบทความวิชาการ บทความวิจัย ที่จะจัดพิมพ์ในวารสารวิชาการ ฉบับปฐมฤกษ์ โดยมี รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู (บรรณาธิการ) เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)