ตรวจความสมบูรณ์ของบทความวิชาการครั้งสุดท้าย ก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal) ฉบับปฐมฤกษ์

นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ และนางวัชราภรณ์ นิยม ครู วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตรวจความสมบูรณ์ของบทความวิชาการครั้งสุดท้าย ก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (KRIS Journal) ฉบับปฐมฤกษ์ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องสำนักงาน สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
👨‍💼 PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)