ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักฯ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักฯ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)