ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา วันพุธที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference)
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันญ และคณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมหารือและพิจารณา
• การดำเนินโครงการด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• การดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
• การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลักงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
• การดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลักงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (เพิ่มเติม) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)