ประชุมหารือการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมหารือการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รองรับการประกันคุณภาพภายใน ในระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ต่อไป
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)