ประชุมการตรวจสอบความใช้ได้ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 1.78 เมกะวัตต์

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายวิทยา สุวรรณรักษา พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) เข้าร่วมการประชุมการตรวจสอบความใช้ได้ “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 1.78 เมกะวัตต์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัมนาโครงการและการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) โครงการ T-VER ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)