ประชุมทดสอบระบบ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม การประชุมทดสอบระบบ ติดตาม นิเทศ การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และ ครูฝึก นักศึกษา จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสะเดา และ บริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เข้าร่วมประชุมทดสอบระบบ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด 19 ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการจัดการเรียนการสอนทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งแจ้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อให้กระทบการการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการให้น้อยที่สุด
👨‍💼 PR-ives3 :
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)