ประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และนางสาววริศรา ศรีวิลัย พนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการโอนจัดสรรงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)