ประชุมหารือรูปแบบการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมหารือรูปแบบการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษฯ ในระดับปริญญาตรี ทุกระดับชั้น ร่วมประชุมหารือรูปแบบการดำเนินการโครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)