ผอ.สอต.3 ทำหน้าที่กรรมการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารสถานศึกษา (จชต. ว10/54)

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ทำหน้าที่กรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สาขาบริหารสถานศึกษา (จชต. ว10/54) (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 10 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554) ของนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) และห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)