ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในรอบ 2 ปี (พศ. 2562-2564) ผ่านระบบออนไลน์

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และ รศ.ดร. สมเกียรติ สายธนู กรรมการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในรอบ 2 ปี (พศ. 2562-2564) ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)