ประชุทคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชสาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุทคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อร่วมรับฟัง และร่วมพิจารณาหารือข้อราชการตามระเบียบวาระกันประชุม
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)