ประชุมหารือ มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมหารือ มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2564 (เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
🖥 IT Supports : Bank Hashi Visarut
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)