ซ้อมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ร่วมซ้อมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน และผู้อำนวยการสำนักฯ ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)