ติดต่อประสานงาน เรียนเชิญวิทยากรในการอบรมให้ความรู้การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว10

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) พร้อมด้วย นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ ติดต่อราชการ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เพื่อติดต่อประสานงาน เรียนเชิญวิทยากรในการอบรมให้ความรู้การเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 10 และประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ
👨‍💼 PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)