พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 19 แห่ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน และนางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขันอย่างมืออาชีพในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)