นายกสภา สอต.3 ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ การขุดลอกระบายน้ำ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งยางแดง วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

วันที่ 15 กันยายน 2564 ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วยนายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี นายมูฮำมัดอาลาวี บือแน รองประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งยางแดง และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งยางแดง ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตาม การดำเนินงานด้านการพัฒนาภูมิทัศน์ การขุดลอกระบายน้ำ เพื่อเป็นแนวกั้นเขตพื้นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งยางแดง และให้ประชาชนสามารถใช้ประโชนย์ในด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์