ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาด้านวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระแบบออนไลน์ Google meet
✦ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมหารือการดำเนินการความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ กับ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
👨‍💼 PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
: Bank Hashi Visarut
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)