ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำผลงานทางวิชาการ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เข้าร่วมการประชุมในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13,30 น. ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
👨‍💼 PR-ives3 : Phichayaphat Nunthip
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)