โครงการยกระดับความสามารถครูฝึกเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ดำเนินการโครงการยกระดับความสามารถครูฝึกเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet.)
✦ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธสาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และครูฝึกในสถานประกอบการเข้าโครงการในครั้งนี้
✦ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และบทบาทหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ”
✦ นายนันทชัย ทองเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัทแมนเอ โฟรสเซนฟูส์ด จำกัด บรยยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ การกำกับดูแลนักศึกษาและเทคนิคการสอนงาน”
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)