การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน (รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2564) ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
✦ โดยมี ว่าที่ ร.ต. จรินทร์ ธรรมรักษ์ เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ เพื่อเลื่อนค่าตอบแทน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 2 ท่าน คือ นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน และนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)