ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมแสดงมุฑิตาจิต นายธีรชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมแสดงมุฑิตาจิต นายธีรชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)