ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบัน ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โดยมี นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ และครูหัวหน้างานหลักสูตร ร่วมการประชุมหารือ ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)