การจัดโครงการ TECHNIC TANI TO BE NUMBER ONE IDOL วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ TECHNIC TANI TO BE NUMBER ONE IDOL โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานเปิดในพิธี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชานนท์ มณีศรี คุณสุวัฒน์ ทิพย์ดนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและความงามและคุณกอบัว สมฤาดี วรรณกลัด มิสแกรนด์ ปัตตานี ปี 2017 เป็นคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยนายมหิศร ปัตนราษฏร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้างานกิจกรรม เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวด ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง Facebook live ณ ห้องประชุมทักษิณา ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ดำเนินการโดยภายใต้การป้องกันความปลอดภัยและเฝ้าระวังมาตราการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
Cr : งานประชาสัมพันธ์ เทคนิคปัตตานี
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)