มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) โดย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
📸 Photos : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)