ประชุมเพื่อรับทราบและเตรียมพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมพนักงานราชการ ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน
✦ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ (ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล) และพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบและเตรียมพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)