คณะผู้บริหารสถาบันฯ และผู้อำนวยการสำนัก เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แด่ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) นำโดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนัก เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แด่ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)