ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Google Meet)
โดยมี นายเจริญ บางเสน ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพฯ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
🖥 IT Supports : Roched Jehsan
✦ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
✦ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3)
📳 : 074-212515 , 074-212517
🆔 : @ives.3 (มี @ นำหน้า)