โครงการวิชาการสัญจร จังหวัดสตูล

โครงการวิชาการสัญจร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

ดร.สมพงค์  จตุทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณะอาจารย์ และนักศึกษา ของวิทยาลัยสังกัดสถาบันฯ ในจังหวัดสตูล เพื่อสร้างความเข้าใจ รับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของสถาบันฯและสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสถาบันและรับทราบปัญหาสถานศึกษา ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.