สมัครเรียน Online

สมัครเรียน Online

 


วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (รอบเพิ่มเติม)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก

  1. เลือก วิทยาลัย ที่เปิดสอนในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ตามประกาศของสถาบันฯ
  2. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือก (กรอกข้อมูลให้ครบสมบูรณ์)
  3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
  4. ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาเตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563 )
  5. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร Online (**ใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)
  6. ตรวจสอบผลการชำระเงินผ่าน ระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงิน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
  7. ส่งเอกสารการสมัคร พร้อมตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร ณ วิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชา (วันเวลาตามที่วิทยาลัยกำหนด)
  8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2563  ผ่านเว็บไซต์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3