ลงทะเบียน ปีการศึกษา 2563

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

เอกสารใบมอบตัว นักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 [ใบมอบตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี]


เอกสารการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล