รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เอกสารใบมอบตัว นักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562


เอกสารการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาเก่า)

01 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

02 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

03 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

04 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

05 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

06 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

07 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

08 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

09 วิทยาลัยเทคนิคสตูล