รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และศ. เป็นกรณีพิเศษ

ประกาศ รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศ รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ในเวลาราชการ) ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074-212515, 074-212517

 

 

About Post Author