งานมหกรรมวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

       งานมหกรรมวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ

                  ประจำปีการศึกษา 2561

 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานมหกรรมวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ(ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนการแนะแนวการศึกษาต่อ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

               

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.