ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบ…

read more

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และพระรา…

read more